Služby bezpečnostní agentury

Bezpečnostní agentura T.K.L. s dvacetiletou tradicí (založena 1994).

Jsme zárukou spolehlivosti a rychlosti reagovat na podněty zákazníků stávajících i budoucích. Nabízíme široké spektrum možností, indivudální přístup a garantujeme kvalitu. Díky bohatým zkušenostem s poskytováním služeb se řadíme ke špičce ve svém oboru.

Bezpečnostní agentura nabízí tyto služby:

Pro více informací vyberte konkrétní službu, která Vás zajímá.


nahoru

Fyzická ostraha osob a majetku

Hlavním zaměřením naší bezpečnostní agentury je fyzická ostraha majetku a osob dle přání a požadavků zákazníka.

Fyzická ostraha je prováděna odborně způsobilými strážnými s profesní kvalifikací 68-008-E dle zákona č. 179/2006 Sb. Ostrahu provádíme na pevných nebo pohyblivých strážních stanovištích (tzv. pochůzková služba), která může být na přání klienta vykonávána se služebním psem. Zaměstnanci jsou vyškoleni a cvičeni pro zvládnutí krizových situací ve střeženém objektu; zadržení případného narušitele a zajištění objektu do příjezdu Policie ČR.

Naši zaměstnanci jsou standardně vybaveni tonfou, obrannými spreji, pouty, mobilním telefonem GSM, popřípadě osobními radiostanicemi, ve stejnokroji firmy. Mimo základního vybavení, mohou být dovybaveni dle přání zákazníka.

Pro střežení objektu s vyšším stupněm rizikovosti je možné vyzbrojit pracovníky ostrahy střelnou zbraní nebo využít strážného – psovoda.

 

Ceny  

Cena se odvíjí podle zvoleného množství služeb. Pro pravidelné zákazníky platí paušální cena dle vzájemné dohody. Orientační sumu lze nezávazně poptat telefonicky, faxem či e-mailem.

 


nahoru

Pult centrální ochrany

Bezpečnostní agentura T.K.L. zajišťuje elektronickou ostrahu objektů s nepřetržitým provozem – NON STOP. Prostřednictvím pultu centrální ochrany jsou objekty střeženy pomocí radiového vysílače, telefonního pultu a nebo GSM. V případě narušení objektu, si operátor ověří, zda se opravdu jedná o narušení – po ověření dané situace, je-li objekt narušen, vysílá zásahové vozidlo, které se nachází v dané oblasti.

Použitím záznamového zařízení PCO lze zajistit přehled o pohybu osob a motorových vozidel.

Bezpečnostní systém

Bezpečnostní systém je možno dodat, nebo stávající doplnit stavebními prvky EZS, např. detektory pohybu, duálními detektory, infra pasivními detektory tříštění skla, kombinovanými detektory, magnetickými kontakty k ochraně oken a dveří, infra závorami a jinými prvky EZS. Dále lze doplnit jištění objektu např. hlásičem požáru, čidly uníku plynu, čidly o stavu a úniku vody, docházkovým systémem do objektu apod.

 

Ceny

Cena se odvíjí dle zvoleného množství služeb. Pro pravidelné zákazníky platí paušální cena dle vzájemné dohody. Orientační sumu lze nezávazně poptat telefonicky, faxem či e-mailem.


nahoru

Elektronická ostraha

Bezpečnostní agentura T.K.L. zajišťuje poradenství, vypracování projektové dokumentace a samotnou realizaci instalace elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), elektronické požární signalizace (EPS), včetně přenosového zařízení na PCO pomocí rádiového vysílače, GSM nebo pevné telefonní linky. Nabízíme i realizaci docházkových systémů a zautomatizovaných systémů provozu vrátnic s rezidentním i návštěvním provozem. 

 

Elektronická zabezpečovací signalizace - EZS

Nabízíme široké spektrum systémů a prvků EZS: detektory pohybu, duální detektory, infra pasivní detektory tříštění skla, kombinované detektory, čidla úniku vody a plynu, magnetické kontakty k ochraně oken a dveří, infra závory, ústředny, ovládací klávesnice, bezdrátové klíčenky a jiné.

 

Elektronická požární signalizace - EPS

Taktéž nabízíme široké spektrum systémů a prvků EPS: opticko-kouřové požární hlásiče, lineární kouřové hlásiče požáru, teplotní požární hlásiče, lineární teplotní kabely, hlásiče vyzařování plamene, kombinované požární hlásiče - multisenzory, čidla úniku plynu a vody, ústředny, ovládací klávesnice a další.

Všechny komplexní systémy i jednotlivě nabízené a odborně instalované prvky pochází od prověřených výrobců, se kterými máme bohaté zkušenosti z doposud realizovaných zakázek a které garantují bezproblémový a spolehlivý provoz EZS i EPS

 

Nabízíme prvky EZS i EPS, ke kterým je přiváděna kabeláž, a jsme připraveni instalovat systém EZS i EPS koordinovaně se stavbou nového objektu (skladů, různých provozoven, rodinných domů apod.).

Pro již zrealizované stavby jsou v naší nabídce připraveny bezdrátové prvky EZS i EPS, které nevyžadují zásah do stavby pro vedení kabeláže k jednotlivým čidlům apod., a zajišťují bezdrátový přenos informací do ústředny EZS nebo EPS (pro všechny technologie detekce mimo lineárních teplotních kabelů).

Jestliže již máte ve Vašem objektu instalovanou EZS, EPS  nebo kombinaci obojího, lze po proměření prvků EZS a EPS napojit na náš pult PCO a taktéž v případě požadavku rozšířit či doplnit o další prvky.

 

Přenosné zabezpečovací sady

Pro průmyslové využití dodáváme kompletní zabezpečovací sady, které jsou přenosné (např. pro zabezpečení staveb), po stavebním dokončení a předání objektu lze použít na stavbě další. Tato možnost je vhodná pro zabezpečení venkovních i vnitřních prostor s uloženým materiálem, se stavebními stroji, uloženým nářadím apod. 

Na EZS i EPS dodávanou a instalovanou naší firmou poskytujeme záruku dva roky, provádíme záruční i pozáruční servis a revize těchto zařízení. 

Pro vypracování projektu, cenové nabídky a poradenského servisu je nutná prohlídka objektu odborníkem naší firmy.

 

Použitím našeho záznamového zařízení PCO lze zajistit přehled o pohybu osob a motorových vozidel.

 

Kamerové bezpečnostní systémy

Pro dohled vně i uvnitř střežených prostor a objektů nabízíme široké spektrum kamerových systémů. Tyto systémy mohou být vybaveny bezpečnostními analogovými (CCTV), nebo digitálními (IP) kamerami se záznamem i bez záznamu, dle přání zákazníka. Kamery disponují černobílým, nebo barevným obrazem v HD rozlišení. Kamerová zařízení - standardní kamery s pevným umístěním a nastavením záběru sledovaného prostoru - dodávané jako komplet, včetně objektivu a uchycení, stropní kamery, PTZ otočné kamery, kamery bezdrátové a další. Kamery pro venkovní použití jsou zatěsněné, vyhřívané a disponují přisvětlením, a nebo nočním viděním.

Systém je možné instalovat pro objekty, kde pohyb sleduje pracovník recepce nebo strážný. Zajištujeme i vzdálený dohled našim nonstop pracovištěm PCO.

 

Docházkové systémy, systémy návštěv s evidencí návštěvníků a automatické vrátnice s rezidentním i návštěvním provozem a jejich evidencí

 

Docházkové systémy   

Nabízíme zaměstnanecké docházkové systémy, které zajišťují zefektivnění a zjednodušení vedení docházky zaměstnanců a agendy pro personalisty v různých provozech. Systémy jsou schopny rozpoznávat obličeje, otisky prstů převedené do kódů nebo čipové karty jednotlivých zaměstnanců.

 

Systémy evidence návštěv

Jsou vhodné pro provozy s větším pohybem osob (např. úřady apod.), které zrychlují, ulehčují, zefektivňují a evidují průběh návštěv úřadu, firmy apod. Tyto systémy jsou opatřeny softwarovým a hardwarovým vybavením - např. scannerem občanských průkazů a pasů, který po dobu návštěvy po velmi krátkém načtení eviduje kompletní údaje, tiskne návštěvní lístek (např. se jménem návštěvníka, navštívené osoby a účelem návštěvy) s čárovým kódem, který se při ukončení návštěvy opět pod scanner přiloží - tímto ukončí návštěvu a v systému zůstanou uložena vybraná data návštěvníka nutná pro evidenci návštěvy. Vše, včetně přiložení osobního dokladu, provádí návštěvník sám, a tudíž personál recepce nebo vrátný nepřichází do styku s citlivými osobními daty návštěvníka. Personál recepce nebo vrátný se může tudíž věnovat i ostatním povinnostem. 

 

Automatické provozy vrátnic s dohledem a evidencí   

Pro zajištění provozu vrátnic nabízíme automatické systémy vybavené kamerami s funkcí rozpoznávání a čtení státních poznávacích značek a registračních značek, které lze v systému řízení nastavit s rezidentním statusem (s automatickým otevřením závory), nebo návštěvním statusem (s povolením dohledu vrátnice). Systémy nabízíme pro jednopruhové i dvoupruhové provozy. V případech provozoven se skladovacími prostorami lze pruhy vybavit váhami - obsluha vrátnice ověří validitu dat vydaného materiálu ze skladu a umožní/zamezí výjezdu vozidla z areálu provozovny. Oprávněný personál skladu může taktéž v systému povolit automatický výjezd vozidla z areálu provozovny. Náklady spojené s realizací tohoto projektu jsou vyšší, ovšem nabízí personální úspory a tím i rychlejší návratnost těchto nákladů a budoucí úspory spojené s provozem. Zároveň systém umožňuje vzdálený - kontrolní dohled nad provozem vrátnice, včetně vizuálního pohledu pomocí instalovaných kamer, dodávaného softwaru a internetového připojení. 

 

Na všechna zařízení dodávaná naší firmou poskytujeme záruku dva roky, provádíme záruční  i pozáruční servis a revize těchto zařízení. 

 

Ceny  

Cena se odvíjí podle zvoleného množství služeb. Pro pravidelné zákazníky platí paušální cena dle vzájemné dohody. Orientační sumu lze nezávazně poptat telefonicky, faxem či e-mailem.


nahoru

Revize elektrických zařízení

Proč je nutné provádět revize elektrických spotřebičů a zařízení ?

 • vyžaduje je norma ČSN 33 1600 ed. 2
 • provedení revizí u Vás bude v nejbližší době kontrolovat IP (Inspektorát Práce)
 • v případě neprokázání provádění revizí Vám IP může udělit finanční sankci do výše 2.000.000,-Kč, dle zákona č. 251/2005 Sb.
 • pojišťovny v případě úrazu/požáru nevyplácí plnění, případně plnění výrazně krátí, pokud je absence revize – rovněž Vám hrozí důrazný postih za nedodržení zákona – žaloba ze strany poškozeného
 • Zabráníte zbytečnému úrazu, zbytečnému poškození lidského zdraví nebo újmě na zdraví

Elektrická zařízení

Dle normy ČSN 33 1600 ed. 2, je každý podnikatel (zaměstnavatel i OSVČ bez zaměstnanců) povinen mít platné revize elektrických spotřebičů. Mezi elektrické spotřebiče patří např. rychlovarné konvice, chladničky, přímotopy, stolní svítidla, počítače, monitory, prodlužovací přívody, nabíječky, adaptéry, vrtačky, apod.

Vyhrazená elektrická zařízení ve smyslu § 4 písmeno d) až g) zákona(dále jen "zařízení") jsou zařízení:

 • pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie,
 • určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Organizace provozující zařízení jsou povinny zajistit v rámci preventivní údržby vykonání předepsaných kontrol zařízení (revize, zkoušky, prohlídky apod.) se zřetelem k podmínkám, za nichž je zařízení provozováno. Pravidelná revize elektrického zařízení je zajišťována provozovatelem v termínech ČSN 33 1600 ed. 2. Revizím podléhá i elektrické ruční nářadí a elektrické spotřebiče. Revize EZ slouží k ověřování stavu zařízení z hlediska jejich bezpečnosti.

 

Ceny

Cena se odvíjí dle zvoleného množství služeb. Pro pravidelné zákazníky platí paušální cena dle vzájemné dohody. Orientační sumu lze nezávazně poptat telefonicky, faxem či e-mailem.

 


nahoru

Úklidové služby

PRAVIDELNÉ I JEDNORÁZOVÉ ÚKLIDOVÉ PRÁCE

 

Provádíme pravidelné i jednorázové úklidové práce kancelářských a obchodních prostor, úklid celých budov, zdravotnických i stravovacích zařízení, autosalonů a jiných nebytových celků.

Naše firma má bohaté zkušenosti s úklidem velkých firem. Úklidové práce provedeme nejen rychle, ale i levně a kvalitně. S našimi klienty jsme v pravidelném kontaktu a velmi pružně reagujeme na veškerá jejich přání. Ke každému přistupujeme individuálně a snažíme se o vybudování dlouhodobých partnerských vztahů.

 • pravidelný úklid
 • jednorázové úklidy a generální úklidy
 • úklid výrobních a technologických hal a skladů
 • mytí a čištění fasád
 • mytí oken a prosklených ploch
 • extrakční čistění koberců a čalounění
 • údržba travnatých ploch
 • úklid venkovních prostor areálů
 • pomocné práce ve výrobě

 

Ceny

Cena se odvíjí dle zvoleného množství služeb. Pro pravidelné zákazníky platí paušální cena dle vzájemné dohody. Orientační sumu lze nezávazně poptat telefonicky, faxem či e-mailem.

 


nahoru

Pořádání ohňostrojů

Historie ohňostrojů

Oheň a jeho kouzlo fascinuje člověka už od dob, co začal dělat své první kroky po této planetě. Staré asijské národy před tisíci lety objevily magii barevných ohňostrojů na setmělé noční obloze a využívaly jí pro svou zábavu. Toto jejich mistrovské umění se později postupně rozšířilo do celého světa a nyní se můžete barevnou ohnivou podívanou bavit i vy.

Nabízíme Vám:

 • Máme dlouholeté zkušenosti s realizací profesionálních ohňostrojů. Ať už se jedná o malou soukromou oslavu s malým ohňostrojem pro několik lidí, tak i velkolepé ohňostroje synchronizované s hudbou pro městské oslavy.
 • Ohňostroj dodáváme vždy jako komplexní službu zahrnující konzultaci, přípravu, pyrotechnické výrobky.
 • Pyrotechniku nakupujeme u přímých dovozců, což se následně odráží také v příznivých cenách naší produkce.

 

Ceny

Cena se odvíjí dle zvoleného množství služeb. Pro pravidelné zákazníky platí paušální cena dle vzájemné dohody. Orientační sumu lze nezávazně poptat telefonicky, faxem či e-mailem.

 


nahoru

Další služby

 

 • Služby soukromých detektivů
 • Správa a údržba nemovitostí
 • Nakládání s nebezpečnými odpady
 • Realitní činnost
 • Přípravné práce pro stavby
 • Provádění jednoduchých a drobných staveb,jejich změn a odstraňování
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Zakládání zahrad a parků včetně jejich úprav a údržba zeleně
 • Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
 • Technické činnosti v dopravě
 • Silniční motorová doprava nákladní
 • Specializovaný maloobchod
 • Hostinská činnost
 • Provádění trhacích a ohňostrojových prací
 • Zprostředkovatelská činnost

 


nahoru

Podporujeme

Rychlý kontakt

 • T.K.L. Agentura Ostrava
 • Wattova 321/15
 • 702 00  Ostrava - Přívoz

 • Fyzická ostraha
 • +420 602 891 462
 •  

 • Elektronická ostraha
 • +420 602 891 477
 •